Boites hermétiques

Boites hermétiques
Boite hermétique transparente 4 L
 
 
Boites hermétiques
Boite hermétique transparente 8 L
 
 
Boites hermétiques
Bac Polypropylène GN 1/1 - 13 L - P 100 mm
 
 
Boites hermétiques
Bac Polypropylène GN 1/1 - 20 L - P 150 mm
 
 
Boites hermétiques
Bac Polypropylène GN 1/2 - 6 L - P100 mm
 
 
Boites hermétiques
Bac Polypropylène GN 1/2 - 9 L - P 150 mm
 
 
Boites hermétiques
Bac Polypropylène GN 1/3 - 3.5 L - P 100 mm
 
 
Boites hermétiques
Bac Polypropylène GN 1/3 - 5 L - P 150 mm
 
 
Boites hermétiques
Bac Polypropylène GN 1/4 - 2.5 L - P 100 mm
 
 
Boites hermétiques
Bac Polypropylène GN 1/4 - 2.5 L - P 100 mm
 
 
Boites hermétiques
Bac Polypropylène GN 1/4 - 3.5 L - P 150 mm
 
 
Boites hermétiques
Bac Polypropylène GN 1/6 - 1.5 L - P 100 mm
 
 
Boites hermétiques
Bac Polypropylène GN 1/6 - 2.5 L - P 150 mm
 
 
Boites hermétiques
Boîte à Frigo  0.6 L  110  X 110  X 75 mm
 
 
Boites hermétiques
Boîte à Frigo  1.2 L  215  X 110  X 75 mm
 
 
Boites hermétiques
Boîte à Frigo 2.5 L  220 x 220 x 75 mm