Cutter, blixer

Cutter, blixer
Cutter mélangeur - 3,5 litres
 
 
Cutter, blixer
Combiné cutter et coupe-légumes 1.9 L
 
 
Cutter, blixer
Cutter de table 2.9 L
 
 
Cutter, blixer
Cutter R401 4.5 L
 
 
Cutter, blixer
Cutter R301 3.5 L
 
 
Cutter, blixer
Combiné cutter/coupe-légumes R752 V.V.
 
 
Cutter, blixer
Blixer 2 - Monophasé
 
 
Cutter, blixer
Blixer 3 - Monophasé
 
 
Cutter, blixer
Blixer 4 V.V. - à vitesse variable
 
 
Cutter, blixer
Blixer 5 Plus - à 2 vitesses